IV EDYCJA – 2018

W ramach tegorocznej kampanii Fundacja:


• poprowadzi działania mające na celu wprowadzenie w Polsce ogólnopolskiego programu profilaktyki przyczyniającego się do znacznego ograniczenia występowania zwichnięcia stawów biodrowych dzieci dotkniętych MPD,
 
• poprowadzi promujące kampanię intensywne działania w mediach społecznościowych – cały październik,
 
• zorganizuje obchody Światowego Dnia MPD dla podopiecznych Fundacji i ich rodzin – 05.10.2018,
 
• skoordynuje akcję podświetlania w całej Polsce na kolor zielony obiektów zabytkowych, budynków użyteczności publicznej, w tym galerii, centrów handlowych oraz mostów – 06.10.2018,
 
• zorganizuje koncert charytatywny w Sali Koncertowej Filharmonii Łódzkiej – 27.10.2018,
 
• zrealizuje wyzwanie społeczne „#17milionów metrów” polegające na łącznym przebiegnięciu 17 milionów metrów przez ludzi dobrej woli jako gestu solidarności z osobami dotkniętymi MPD – cały październik.