W Kampanię #17milionów zaangażowali się wybitni specjaliści - naukowe autorytety

w dziedzinie ortopedii I REHABILITACJI - PODKREŚLAJĄC KONIECZNOŚĆ WDROŻENIA

PROGRAMU PROFILAKTYKI NEUROGENNEGO ZWICHNIĘCIA STAWÓW BIODROWYCH U DZIECI Z MPD

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak

Kierownik Kliniki Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej CMKP w Otwocku, Krajowy Konsultant w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Prof. dr hab. n. med. Marek Jóźwiak

Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego
im. W. Degi w Poznaniu.

Dr n. med. Małgorzata Szmurło

Specjalista rehabilitacji medycznej
w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym
im. św. Ludwika w Krakowie - Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci.

Dr n. med. Błażej Pruszczyński

Specjalista ortopedii i traumatologii narządów ruchu, Adiunkt w Klinice Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej UM
w Łodzi. Członek Hip Dysplasia Institute.