Od 1 do 31 października 2018 w ramach prowadzonej przez naszą fundację
Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej #17milionów
umożliwiamy Państwu wykonanie
bezpłatnego badania RTG stawów biodrowych Waszego dziecka

W Polsce 40% dzieci dotkniętych Mózgowym Porażeniem Dziecięcym zagrożonych jest neurogennym zwichnięciem stawów biodrowych. Dlatego głównym celem naszej tegorocznej kampanii #17milionów jest zainicjowanie działań mających na celu utworzenie w Polsce Krajowego Programu Profilaktyki Neurogennego Zwichnięcia Stawów Biodrowych u dzieci dotkniętych MPD.

Mamo, Tato! Jeśli Twoje dziecko:


- cierpi na Mózgowe Porażenie Dziecięce
- ma od 2-18 lat
- w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miało podobnego badania
- kwalifikuje się do jednego z poniższych poziomów GMFCS

Skala gmfcs

III poziom

IV poziom

V poziom

źródło grafiki: https://blog.madeformovement.com

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza i wybór odpowiedniej placówki. 

Na podstawie podanych danych, mailem prześlemy Państwu skierowanie upoważniające do wykonania darmowego badania RTG w wybranej przez Państwa poradni.


* badanie dotyczy dzieci z MPD (poziom III-V w skali GMFCS) w wieku od 2-18lat

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem akcji

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zapoznałem się z klauzulą informacyjną

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych w celach marketingowych do Partnera Akcji –

LIW CARE TECHNOLOGY sp. z o.o., ul. Golfowa 7, 94-406 Łódź, KRS 0000333719Pamiętaj aby kontrolować stawy biodrowe Twojego dziecka RAZ W ROKU w badaniu RTG w projekcji AP. Dzięki nadzorowi nad stawami biodrowymi lekarz prowadzący dziecko jest w stanie wykryć stawy zagrożone neurogennym zwichnięciem, wdrożyć leczenie odpowiednio wcześnie, tak aby zapobiec następstwom uszkodzenia stawu.

Zwichnięty staw biodrowy sprawia Twemu dziecku dodatkowe cierpienie, znacznie ogranicza jego ruch, uniemożliwiając przyjęcie pozycji siedzącej lub stojącej i może doprowadzić do złamań. Sprzyja powstawaniu skrzywień kręgosłupa i pogarsza codzienne funkcjonowanie oraz jakość życia Twego dziecka.

Dlatego tak ważna jest stała kontrola stawów biodrowych TwOJEgo dziecka

POZA WYKONYWANIEM BADAŃ RTG BIODER
KONIECZNA JEST OCENA KLINICZNA DOKONYWANA PRZEZ FIZJOTERAPEUTĘ LUB LEKARZA

- co 6 miesięcy w przypadku dziecka wieku od 2 do 6 lat
- co rok dla dziecka po 6 r.ż.
- lub częściej w przypadku dziecka wymagającego zabiegu operacyjnego

Naszymi działaniami realizowanymi w ramach tegorocznej Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej #17milionów chcemy zwrócić uwagę także lekarzy i fizjoterapeutów opiekujących się Państwa dziećmi na konieczność stałej współpracy 

w zakresie kontroli stawów biodrowych. Jest ona jednym z głównych założeń Krajowego Programu Profilaktyki Neurogennego Zwichnięcia Stawów Biodrowych u dzieci dotkniętych MPD, który chcielibyśmy wprowadzić w Polsce.

MEDYCZNI PARTNERZY STRATEGICZNI KAMPANII #17milionów