Organizator kampanii

#17milionów

Organizatorem Kampanii #17milionów jest Fundacja Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat

Organizatorem Kampanii #17milionów jest

Fundacja Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat

Image

JEDYNA
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

Jedna z niewielu organizacji w Polsce zajmujących się profesjonalną pomocą dzieciom dotkniętym mózgowym porażeniem dziecięcym.

Od 2003 lat udowadniamy, że możliwe jest pokonywanie ograniczeń wynikających z niepełnosprawności. Chcemy przygotować dzieci dotknięte mózgowym porażeniem dziecięcym do jak najbardziej samodzielnego życia we wszystkich jego aspektach: emocjonalnym, intelektualnym oraz ruchowym.

Prowadzimy nieodpłatnie

Ogólnopolskie Kolorowe Centrum zapewniając edukację oraz rehabilitację
dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.

Otulinka

Zapewnia opiekę wcześniakom 

i noworodkom zagrożonym
zaburzeniami rozwoju. 

Kolorowa Szkoła

Zapewnia poziom nauki
dostosowany do indywidualnych możliwości uczniów. 

Kolorowe Przedszkole

Łączy ćwiczenia wspomagające
rozwój ruchowy dzieci
z zajęciami edukacyjnymi.  

Image